Kodeks karny

Czym jest kodeks karny i co wchodzi w zakres stanowionych przez niego regulacji?

Mandat karny – jak się odwołać?

Czy można odwołać się od mandatu karnego? W jaki sposób uniknąć płacenia mandatu karnego? Czy można nie przyjąć mandatu?

Przedawnienie w polskim prawie

Przedawnienie funkcjonuje w polskim prawie nie od dziś. Wciąż jednak niewiele osób posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie.Czy jest możliwe, że człowiek, który popełni przestępstwo nie zostaje ukarany za swój występek? Jak takie sytuacje reguluje prawo?